PRO-ZUMA, s.r.o., i*Look © 2009~, Všetky práva vyhradené, All Rights Reserved
WebMaster: ilook.szm.sk
Firma PRO-ZUMA, s.r.o. bola založená so zámerom poskyto-
vať domácim aj medzinárodným spoločnostiam špičkové
ekonomické a poradenské služby hlavne v oblasti účtovníctva.
Spoločnosť poskytuje svoje služby od roku 1994,
v súčasnosti zamestnáva 30 pracovníkov a
zabezpečuje služby pre viac ako 200 zákazníkov.
Firma PRO-ZUMA, s.r.o.,
Mladoboleslavská ul. 1,
902 01 Pezinok