PRO-ZUMA, s.r.o., i*Look © 2009~, Všetky práva vyhradené, All Rights Reserved
WebMaster: ilook.szm.sk
PRO-ZUMA, s.r.o.,
Mladoboleslavská 1,
902 01 Pezinok,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ing. Štefan Chovanec, konateľ
tel.: 033/6412605, 033/6413555,
fax: 033/6400881
IČO: 31436790
DIČ: 2020359880
Prevádzka:
Metodova ul. 7,
821 08 Bratislava
tel.: 02/55648555