PRO-ZUMA, s.r.o., i*Look © 2009~, Všetky práva vyhradené, All Rights Reserved
WebMaster: ilook.szm.sk
Firma PRO-ZUMA, s.r.o. sa zameriava na
spracovanie ekonomickej agendy, vedenie
účtovníctva, miezd, spracovanie daní a
odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej
poisťovne a ekonomické poradenstvo pre
firmy, ktoré sú jej zákazníkmi.
Zákazníkmi sú domáce aj zahraničné firmy
z oblasti stavebníckej a priemyselnej výroby,
obchodné firmy. Firma PRO-ZUMA, s.r.o.
patrí medzi najvýznamnejšie firmy
v uvedenej oblasti
v Bratislavskom samosprávnom kraji.
• vedenie jednoduchého a podvojného
účtovníctva, ročné uzávierky,
• spracovanie mzdovej agendy
• spracovanie odvodov do sociálnej
poisťovne a do zdravotných
poisťovní, výkazy pre poisťovne,
• daňové poradenstvo a spracovanie
daní, daňové priznania DPH, dane z
príjmu, spotrebných daní, preddavky
na dane,
• finančné poradenstvo,
• poradenstvo pri zakladaní firiem.